Η Εταιρία

LINK Technologies Α.Ε.

Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να εδραιωθεί στο χώρο ως μία από τις πιο ειδικευμένες επιχειρήσεις ICT στην Ελλάδα. Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της Link Technologies A.E είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στο χώρο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και ειδικότερα της Τηλεματικής, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογικές ανάγκες των πελατών της.

Στόχος της εταιρείας αποτελεί η εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας της για την προώθηση των προϊόντων σε πελάτες που προέρχονται από τον χώρο των μεταφορών, της τηλεπληροφορικής και του λογισμικού τηλεμετρίας, στο δημόσιο και ιδιωτικό κλάδο: Δημόσιους Οργανισμούς όπως Αστικούς Οργανισμούς Λεωφορείων, Δήμους – Νομαρχίες, Διαχείριση Στόλου Ασθενοφόρων, και Ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως Υπεραστικούς Οργανισμούς Λεωφορείων, Μεταφορά Επιβατών και Εμπορευμάτων με Πλοία, Μεταφορά Αγαθών με Βαρέα Οχήματα, Τηλεμετρία κτλ. Επιδιώκοντας συνεχώς την καινοτομία η Link Technologies προσπαθεί να βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας, παρέχοντας αξιόπιστες, εύχρηστες και αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες της γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα από τον ανταγωνισμό. Κατ’ αυτό τον τρόπο έχει επιτευχθεί η αύξηση του μεριδίου αγοράς της σε μία συνεχώς αυξανόμενη αγορά.

Link Tech about us
Skyway highway lighting control
Truck fleet management
Digital Watermeters
Traffic In Thessaloniki

Ενεργώντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η Link Technologies συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπου εμπλέκονται οι μεγάλες βιομηχανίες και οργανισμοί στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Αυτό προσφέρει μια ευκαιρία να συντονίσετε τις δραστηριότητές σας με τους πιο καταξιωμένους Ευρωπαίους εταίρους και να δημιουργήσετε επιτυχημένες ομάδες ερευνητικών σχεδίων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.