Συγκοινωνίες

Τηλεματική Διαχείριση

alt-photo

Η Link Technologies A.E. έχει υλοποιήσει μεγάλα έργα «Τηλεματικής Διαχείρισης Συγκοινωνιών» για διάφορους πελάτες. Υλοποίησε το μεγαλύτερο έργο Τηλεματικής μέχρι σήμερα στην Ελλάδα για τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών  Αθήνας (ΟΑΣΑ) και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης για τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), καθώς και μερικούς από τους μεγαλύτερους Δήμους της Ελλάδας.

Παράλληλα με τα έργα τηλεματικής στην Ελλάδα, η εταιρεία ανέλαβε και υλοποίησε παρόμοια έργα σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού όπως του έργου Τηλεματικής του Οργανισμού Μεταφορών της Bangkok στην Ταϊλάνδη στα υπερσύγχρονα λεωφορεία BRT (BusRapid Transit) τα οποία συνδέουν το αεροδρόμιο της πόλης με το αστικό κέντρο δημιουργώντας γερά θεμέλια για την επέκταση των εργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και το έργο στο CEBU των Φιλιππίνων κατά το οποίο η Link Technologies AE βοήθησε να δημιουργήσουν ένα ισχυρό Σύστημα Διαχείρισης Στόλου και πληροφορίες για τους επιβάτες σε πραγματικό χρόνο, εξυπηρετώντας 1 εκ. πολίτες με συνολικά 77 οχήματα.