Ασθενοφόρα

Σύστημα Παρακολούθησης Περιστατικών και Σύστημα Τηλεματικής

alt-photo

H Link Technologies ανέπτυξε και υλοποίησε μια πρωτοποριακή λύση για το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Αντικατέστησε  ένα απαρχαιωμένο σύστημα καταγραφής περιστατικών με ένα καινούριο, εντελώς αυτοματοποιημένο, το οποίο συνδέεται και με το σύστημα τηλεματικής των ασθενοφόρων. Η πρωτοπορία συνίσταται στο ότι υπάρχει συνεχής παρακολούθηση του περιστατικού από τη στιγμή της υποδοχής της τηλεφωνικής κλήσης μέχρι και τη παράδοση του περιστατικού από το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η ύπαρξη του συστήματος δίνει την δυνατότητα να υπάρχει συνεχής ροή πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων σταδίων του περιστατικού. Η σύνδεση του συστήματος με συσκευή TETRA βελτιστοποιεί την χρήση της εφαρμογής και την επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στα στάδια ενός περιστατικού.

Τέλος η ύπαρξη ψηφιακής καταγραφής και ιστορικού αρχείου του ΕΚΑΒ, βελτιστοποιεί την μελλοντική διαχείριση περιστατικών.

Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα που έχει η χρήση της λύσης για το ΕΚΑΒ της Link Technologies είναι πολλαπλά και οδηγούν στην καλύτερη διαχείριση του στόλου των οχημάτων, στη καλύτερη και γρηγορότερη διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου και την βέλτιστη αποτελεσματικότητα των περιστατικών. Παρακάτω παρουσιάζονται τα οφέλη που απολαμβάνει ο χρήστης του συστήματος;

  • Βελτιστοποίηση ελέγχου κίνησης των ασθενοφόρων
  • Βελτιστοποίηση δρομολογίου ασθενοφόρων
  • Πλήρης και συνεχής ενημέρωση για την πορεία του περιστατικού
  • Συνεχής και απρόσκοπτη ροή πληροφόρησης
  • Άμεση και αυτοματοποιημένη αντιμετώπιση περιστατικών