Έξυπνη Στάθμευση

Λύση για Έξυπνη Στάθμευση

Η Έξυπνη Στάθμευση αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο που μπορεί να έχει ο Δήμος έτσι ώστε να βοηθήσει τους οδηγούς αυτοκινήτων να βρίσκουν ευκολότερα και ταχύτερα θέση στάθμευσης, να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία της πόλης και κατά συνέπεια να μειωθεί η εκπομπή ρύπων. Το σύστημα περιλαμβάνει αισθητήρες έξυπνης στάθμευσης για την παρακολούθηση της κάλυψης ή μη των αντίστοιχων θέσεων. Το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε κλειστούς όσο και σε ανοιχτούς χώρους στάθμευσης παρά την οδό.

εικόνα για έξυπνη στάθμευση

Αισθητήρες Στάθμευσης
Τοποθετούνται στο οδόστρωμα ή στο πεζοδρόμιο και ελέγχουν εάν η θέση στάθμευσης είναι κατειλημμένη ή ελεύθερη.

Μονάδα συγκέντρωσης δεδομένων
Επικοινωνεί με τους αισθητήρες των παρακείμενων θέσεων στάθμευσης, συγκεντρώνει τα δεδομένα διαθεσιμότητας των θέσεων στάθμευσης και τα αποστέλλει στο κέντρο ελέγχου του Δήμου.

Mobile App
Η πληροφορία που συγκεντρώνουν οι αισθητήρες (διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης), προβάλλεται στις ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης αλλά και στις φορητές συσκευές των ενδιαφερόμενων οδηγών, μέσω κατάλληλης εφαρμογής τελευταίας γενιάς (mobile app). Μέσω της ίδιας εφαρμογής, υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής του αντιτίμου της στάθμευσης.

Οφέλη

  • Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των οδηγών για τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης
  • Αποτελεσματική εκμετάλλευση θέσεων και χώρων στάθμευσης από το Δήμο
  • Αύξηση των εσόδων του Δήμου
  • Αποτελεσματική αστυνόμευση με μικρότερο δυνατό κόστος
  • Αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας της πόλης
  • Μείωση της εκπομπής αέριων ρύπων