Προηγμένες υπηρεσίες & τηλεματικες λυσεις

Link Technologies A.E.

Η Link Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με κύριο στόχο την παροχή εξειδικευμένων προηγμένων υπηρεσιών και την παροχή ολοκληρωμένων τηλεματικών λύσεων. Με εξειδικευμένους επαγγελματίες με μακροχρόνια εμπειρία στην παραγωγή λογισμικού, υπηρεσίες πληροφορικής και λύσεις πληροφορικής στους εξειδικευμένους τομείς στους οποίους απευθύνεται, επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη προηγμένων λύσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας και του εξωτερικού.