Μεταφορές και logistics

alt-photo

Η εταιρεία Link Technologies A.E. σχεδίασε σε συνεργασία με πολύ μεγάλη εταιρεία στο χώρο των Logistics και υλοποίησε εφαρμογή για την αυτοματοποίηση των εργασιών του τμήματος Logistics χρησιμοποιώντας συσκευές  PDA’s για όλους του οδηγούς των συνεργαζόμενων οχημάτων. Με την εφαρμογή αυτή αυτοματοποιήθηκε ο τρόπος ενημέρωσης των οδηγών για τα προς εκτέλεση δρομολόγια ενώ εργασίες όπως η εισαγωγή πληροφοριών στο ERP σχετικές με τον αριθμό φορτωτικής, κόστος φορτωτικής, αριθμό δελτίου αποστολής καταγράφονται αυτόματα από τον χειριστή του PDA στο ERP της εταιρείας.

Παράλληλα πληροφορίες όπως proof of delivery, καταγραφή προβλημάτων κατά την εκτέλεση της μεταφοράς, λήψη υπογραφής παραλήπτη κ.α. προσφέρουν τη δυνατότητα αποτύπωσης της ικανοποίησης των πελατών κατά την παράδοση. Παράλληλα οι δυνατότητες αυτόματης ηλεκτρονικής αποστολής τιμολογίων με την ολοκλήρωση του μεταφορικού έργου αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες προς τους τελικούς πελάτες κάθε εταιρείας.