Ηλεκτροφωτισμός

Το σύστημα τηλεδιαχείρισης και τηλε-ελέγχου του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο παρέχει στον εκάστοτε φορέα τη δυνατότητα ορθολογικότερης διαχείρισης των καταναλώσεων ενέργειας του ηλεκτροφωτισμού όπως και αποτελεσματικότερης διαχείρισης των βλαβών και συντήρησης όλων των υπομονάδων του δικτύου φωτισμού από απόσταση. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα πληροφόρησης και συμμετοχής των πολιτών στην παραπάνω διαδικασία.

 

Μεταξύ άλλων παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

  • Απομακρυσμένη διαχείριση (άνοιγμα/κλείσιμο) μέσα από το κεντρικό λογισμικό
  • Απομακρυσμένη παρακολούθηση κατανάλωσης κάθε φωτιστικού σώματος ξεχωριστά σε πραγματικό χρόνο
  • Πρόσβαση μέσω web browser
  • Γραφικό περιβάλλον με μενού επιλογών
  • Λογισμικό απεικόνισης χαρτών με δυνατότητα εμφάνισης – απεικόνισης διαφορετικών επιπέδων πληροφοριών (layers)
  • Δημιουργία σεναρίων για τη λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων
  • Δημιουργία αναφορών κατανάλωσης ενέργειας του κάθε φωτιστικού σώματος ξεχωριστά.
  • Καταγραφή ωρών λειτουργίας και πρόβλεψης διάρκειας ζωής του κάθε φωτιστικού σώματος ξεχωριστά (λαμπτήρων)
  • Άμεσος εντοπισμός και επίλυση των βλαβών του δικτύου ηλεκτροφωτισμού
  • Εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο (Android) για απογραφή και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων.