Συνέδριο: »Νέα Συστήματα Τηλεματικής Στις Συγκοινωνίες»

alt-photo

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι επιβάτες των δημόσιων οδικών συγκοινωνιών παρουσιάζουν πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης από τις υπηρεσίες της τηλεματικής, τόσο στις στάσεις, όσο και κατά τη διάρκεια της μετάβασής τους, κάτι το οποίο λειτουργεί ενισχυτικά στην προσπάθεια διεύρυνσης της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς. Συνολικά το 95,8% των επιβατών δηλώνει ότι βελτιώθηκε η ποιότητα των μετακινήσεων με τη τηλεματική.

Σύμφωνα με την έρευνα ικανοποίησης των επιβατών, το 98% των χρηστών των μέσων μεταφοράς δήλωσαν ότι η τηλεματική βοηθά την συγκοινωνία με τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ να είναι πιο ελκυστική, και το 93,2% των επιβατών δηλώνει ικανοποιημένο από την πληροφόρηση που λαμβάνει για την κίνηση και άφιξη των οχημάτων, μέσω των ειδικών οθονών στις στάσεις.

Περισσότεροι από 6 στους 10 επιβάτες δήλωσαν ότι η τηλεματική έχει μειώσει τον χρόνο παραμονής τους στις στάσεις (63,5%), ενώ το 65,5% νιώθει περισσότερο σίγουρο για τις ώρες άφιξης των οχημάτων.Σημαντικό αποτέλεσμα στα οφέλη από την εφαρμογή της τηλεματικής αποτελεί και η τόνωση του αισθήματος ασφάλειας, ιδιαίτερα στις γυναίκες, όπου το 20% δήλωσε ότι με την τηλεματική νιώθει πιο ασφαλής τα βράδια, δεδομένου ότι μεταβαίνουν στη στάση την ώρα διέλευσης του μέσου.

Η επιτυχημένη εφαρμογή της τηλεματικής αποτελεί και ένα σημαντικό στοιχείο για την αύξηση της χρήσης των μέσων μεταφοράς από τους κατοίκους της πόλης, από την στιγμή που το 83,5% των επιβατών δήλωσε ότι θα επηρεάσει θετικά ανθρώπους που δεν κάνουν χρήση των μέσων.

Το 78,4% των επιβατών των λεωφορείων κάνουν χρήση των οθονών, που βρίσκονται μέσα στα οχήματα, για τον προγραμματισμό της αποβίβασής τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα τρόλεϊ ανέρχεται σε 80,5%.

Δείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ

Διαβάστε αντίστοιχο δημοσίευμα εδώ