Link Technologies

Introduction

VENIS Δελτίο Τύπου

VENIS Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου

Ιούνιος 2015

Με το VENIS η επιχειρηματική συνεργασία δεν υπήρξε ποτέ τόσο εύκολη, αποτελεσματική και ασφαλής. 

Η Link Technologies ΑΕ σε συνεργασία με άλλους έξι Ευρωπαίους εταίρους συμμετέχει στο VENIS (Εικονικές Επιχειρήσεις μέσω Δικτυακών Υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας), ένα ερευνητικό πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στη μείωση του χάσματος της τεχνολογικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των μικρομεσαίων, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Σε μια παγκόσμια, απαιτητική και ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά, η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων αυξάνεται και γίνεται δυναμική. Το VENIS υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στη δημιουργία ευέλικτης και ασφαλούς επιχειρηματικής συνεργασίας.

Σε γενικές γραμμές, η συνεχής ανταλλαγή εγγράφων στο Διαδίκτυο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους και μειονεκτήματα μεταξύ αυτών: αμφιβολίες σχετικά με το επίπεδο ασφάλειας που προσφέρεται στα ανταλλασσόμενα έγγραφα, δυσκολίες στη διαχείριση εγγράφων και προστασία της ιδιωτικής ζωής, δυσκολία στην εύρεση πληροφοριών των μη υφιστάμενων ή μη αποδοτικών λειτουργιών αναζήτησης), δυσκολία στην παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων στη συνεργασία.

«Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνεργαστούν συχνά χρησιμοποιούν διαφορετικά τεχνολογικά εργαλεία για να μοιράζονται έγγραφα και πληροφορίες» – λέει ο Χάρης Τριγάζης, συντονιστής του έργου της Link Technologies. «Σήμερα υπάρχουν διάφορα εργαλεία συνεργασίας διαθέσιμα, αλλά οι επιχειρήσεις δεν είναι πάντα πρόθυμοι να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους και συχνά δεν είναι διατεθειμένοι να φορτώσουν τα αρχεία τους σε εξωτερικούς χώρους αποθήκευσης που δεν βρίσκονται άμεσα υπό τον έλεγχό τους. Με το VENIS τα δεδομένα σας δεν φεύγουν ποτέ από τις εγκαταστάσεις σας «.

Η κοινοπραξία VENIS έχει αναπτύξει μια τεχνολογική λύση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού επιχειρείν. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που συλλέγονται κατά τη διάρκεια του έργου, οι επιχειρήσεις (μεγάλες και μικρές) αναζητούν εργαλεία συνεργασίας που εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφάλειας των κοινών εγγράφων και μειώνουν το χρόνο που αφιερώνεται στη δημιουργία και διαχείριση της συνεργασίας και της ανταλλαγής εγγράφων και πληροφορίες.

Το VENIS επιτρέπει σε επιχειρήσεις, οποιουδήποτε μεγέθους, να δημιουργούν και να διαχειρίζονται ευέλικτες και αποδοτικές επιχειρηματικές συνεργασίες με ασφαλή ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών. Απλώς συνδέοντας το VENIS σε οποιοδήποτε σύστημα ανταλλαγής εγγράφων ή βάση δεδομένων, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα προτιμώμενα εργαλεία για την αποθήκευση εγγράφων και την ανταλλαγή τους. Το VENIS συνδέεται άμεσα με τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και τα συστήματα ERP χρησιμοποιώντας νέους προσαρμογείς. Είναι επίσης δυνατό να επιλέξετε με ποιον θα μοιραστείτε τα έγγραφα και τα αρχεία και να ορίσετε δικαιώματα. Ο δέκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον πίνακα οργάνων VENIS για να αποκτήσει πρόσβαση στα κοινόχρηστα αρχεία, να τα διαβάσει, να τα τροποποιήσει και να τα μοιραστεί. Όλες αυτές οι δραστηριότητες παρακολουθούνται καθημερινά χάρη στην ενσωμάτωση της διαχείρισης της ροής εργασιών και χάριη στις αυτόματες διαδικασίες και ειδοποιήσεις.

Το VENIS προσφέρει επίσης μια αποτελεσματική σημασιολογική μηχανή αναζήτησης βασισμένη στο πρότυπο αναγνώρισης οντότητας. Η προσέγγιση του VENIS συνδυάζει τις τεχνικές ανάκτησης πληροφοριών, σχολιασμό βάσει πεδίων και ανάλυσης γραφήματος οντοτήτων για τον εντοπισμό και την αποσαφήνιση των υποψήφιων φορέων και την παροχή καταλληλότερων αποτελεσμάτων για κάθε αναζήτηση.

Τα τελικά αποτελέσματα του έργου VENIS θα παρουσιαστούν σε τυχόν ενδιαφερόμενες εταιρείες κατά τη διάρκεια διεθνούς εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουλίου 2015 στο περίφημο τεχνολογικό πάρκο της Sophia Antipolis (Γαλλία).

Ως κύριος εργολάβος του έργου, η Μηχανική οδηγεί την κοινοπραξία που αποτελείται από 7 εταίρους από 5 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Σλοβακία).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο: www.venis-project.eu

Δηλώστε συμμετοχή στην εκδήλωση στο: http://www.venis-project.eu/venis-final-meeting-registration

Ακολουθήστε το VENIS στο LinkedIn: VENIS project: Virtual Enterprises by Networked Interoperability Services