Introduction

Προηγμένο Σύστημα Μέτρησης Ρύπων και Μετεωρολογικών Φαινομένων σε Αστικό Περιβάλλον

Προηγμένο Σύστημα Μέτρησης Ρύπων και Μετεωρολογικών Φαινομένων σε Αστικό Περιβάλλον

Στα πλαίσια του Προγράμματος Νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ο Τεχνοβλαστός της εταιρίας LINK Technologies, Telelog, με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, υλοποίησαν το προηγμένο Σύστημα Μέτρησης Ρύπων και Μετεωρολογικών Φαινομένων σε Αστικό Περιβάλλον.

Στόχος του συστήματος είναι η ακριβέστερη πρόβλεψη του καιρού ή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.  Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τη μελέτη της σχέσης του κλίματος και των μικροκλιματικών μεταβολών με την ρύπανση (ατμοσφαιρική ή ηχορύπανση) των πόλεων και την κατανομή τους στο πεδίο μίας πόλης είναι ιδιαιτέρως αυξημένο. Στο δομημένο αστικό περιβάλλον η πυκνότητα της κυκλοφορίας είναι μεγαλύτερη και οι συγκεντρώσεις των αερίων από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων είναι σε υψηλότερα επίπεδα από ότι στις περιαστικές ή αγροτικές περιοχές. Κατά συνέπεια η έκθεση του πληθυσμού σε αυξημένες συγκεντρώσεις είναι ακόμα υψηλότερη στις πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές και καθώς τα νομοθετημένα όρια ποιότητας αέρα για την προστασία της υγείας ισχύουν παντού, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η μελέτη των συγκεντρώσεων σε επίπεδο δρόμου, στις λεγόμενες «αστικές χαράδρες» που αποτελούν τα κύρια σημεία αιχμής των αστικών περιοχών.

Για αυτό το λόγο δημιουργήθηκε ένα σύστημα στο οποίο παρουσιάζονται οι περιβαλλοντολογικές αλλαγές και οι ρύποι σε ένα τύπο χάρτη καθώς και η μεταξύ τους σχέση. Η καταγραφή και ανάλυση των ρύπων, των σωματιδίων και των ηχητικών δεδομένων αναλύεται και δίνει στοιχεία για την στάθμη ηχορύπανσης και μεταβολής αυτής με περιβαλλοντολογικές παραμέτρους. Επίσης, γίνεται καταγραφή των γεωγραφικών πληροφοριών που λαμβάνονται από τους σταθμούς βάσης γεωγραφικής θέσης (GPS), αναλύεται η μεταξύ τους διαφορά και η διαφορά από το πρότυπο αναφοράς και γίνεται διόρθωση και παρεμβολή μέσω αριθμητικών αναλύσεων στο κυρίως γεωγραφικό στίγμα καθώς και διόρθωση αυτού.

Η εταιρία πραγματοποίησε την ολοκλήρωση ενός σταθμού μέτρησης.  Συγκεκριμένα ενσωμάτωσε όλο τον εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει :

  • μετεωρολογικό σταθμό
  • μονάδα μέτρησης σωματιδίων και αερίων ρύπων
  • υπολογιστή
  • μονάδα διασύνδεσης μέσα στο κυτίο της μονάδας μέτρησης.

Η μονάδα μπορεί πλέον να μεταφερθεί και να εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία. Το κυτίο είναι ειδικά διαμορφωμένο με ειδικά ανοίγματα ώστε να υπάρχει κυκλοφορία του αέρα προς μέτρηση. Επίσης είναι μεταλλικό και γειωμένο ώστε να υπάρχει προστασία από παρεμβολές και ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο. Το σύστημα μπορεί και παρακολουθεί τη θερμοκρασία και την υγρασία στο εσωτερικό του κυτίου.

Παράλληλα, δημιουργήθηκε εφαρμογή σε web περιβάλλον προσβάσιμο από οποιονδήποτε και μέσω πολλαπλών συσκευών (υπολογιστές, tablets, κινητά smartphones με φυλλομετρητή-browser) όπου γίνεται η απεικόνιση των δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί να δει τη θέση των σταθμών μέτρησης καθώς και την κατάστασή τους. Μέσα από γραφικό περιβάλλον διαχείρισης υπάρχει η δυνατότητα της γρήγορης πρόσβασης σε όλα τα σημεία καθώς και εποπτική παρακολούθηση των δεδομένων.  Η web εφαρμογή υποστηρίζει διγλωσσία (ελληνικά – αγγλικά) καθώς και μελλοντική υποστήριξη νέων σταθμών. Επίσης το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα αποστολής email σε περίπτωση ενεργοποίησης συναγερμού πέρα από την οπτική και ηχητική ειδοποίηση. Στο λογισμικό προστέθηκε η δυνατότητα έκδοσης αποτελεσμάτων για οποιονδήποτε συνδυασμό κριτηρίων αναζήτησης (δυναμικά).

Αποτελέσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση του έργου

 

  • Η δυνατότητα πρόβλεψης μικροκλιματικών παραγόντων σε ορίζοντα 24ώρου.
  • Ο προκαταρκτικός πειραματικός έλεγχος στην περιοχή της Θεσσαλονίκης του πρωτότυπου επιστημονικού μοντέλου χαρτογράφησης μικροκλίματος για να ληφθούν σημαντικά επιστημονικά συμπεράσματα ως προς την επέκταση της εφαρμογής του σε άλλες αστικές ή μη αστικές περιοχές.
  • Η δυνατότητα προβολής υψηλής ανάλυσης κλιματολογικών μεγεθών και δεικτών ρύπανσης σε πραγματικό χρόνο αριθμητικά αλλά και εποπτικά
  • Η συγκέντρωση γιγάντιας ποσότητας κλιματολογικών (θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, ύψος βροχής, ταχύτητα & κατεύθυνση ανέμων) και άμεσα σχετιζόμενων περιβαλλοντικών δεδομένων (συγκέντρωση μικροσωματιδιακών, αέριων ρύπων και ηχητικών ρύπων) για χρονικό εύρος μέχρι το πέρας του έργου.