Συνέδριο Economist για την Κυβερνοασφάλεια και την Κυβερνοτεχνολογία

alt-photo

Η εφαρμογή των επιτευγμάτων της ψηφιακής αναβάθμισης, από τους τομείς της εκπαίδευσης μέχρι της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τίθεται στο επίκεντρο των εργασιών του συνεδρίου του Economist με θέμα «TAKING CYBERSPHERE TO THE NEXT LEVEL: A peek into the future boardroom», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt στην Αθήνα.

Η βελτιωμένη επικοινωνία και οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες θα αποτελέσουν τα κύρια θέματα του συνεδρίου, τα οποία θα επικεντρωθούν κυρίως στο αντικείμενο της κυβερνοασφάλειας.

Ο κ. Ιωάννης Δαμιανός (Ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Link Technologies) ήταν ένας από τους κεντρικούς ομιλητές κι ενημέρωσε το κοινό, το οποίο ξεπερνούσε τους 300 διακεκριμένους επισκέπτες, για το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας καθώς και τα προϊόντα της.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο IoT (Internet of Things) το οποίο βρίσκεται στη ζωή μας περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε, καθώς η πλειοψηφία των αντικειμένων που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι πιθανότατα διασυνδεδεμένα με το IoT. Σύμφωνα με το Insider Business, ο αριθμός των εγκατεστημένων συσκευών IoT θα ανέλθει στα 24 δισ. μέχρι το 2020, ενώ το μέγεθος της αγοράς IoT για το έτος που βρισκόμαστε εκτιμάται σε 357 δισ. δολάρια. Το μεγαλύτερο μερίδιο αυτής της αγοράς αποδίδεται στις έξυπνες πόλεις και τις βιομηχανικές εφαρμογές με τα Smart Homes και Smart Health που ακολουθούν. Η πόλη της Βαρκελώνης είναι ένα μοντέλο σε εφαρμογές έξυπνων πόλεων και για αρκετά χρόνια κατατάσσεται στην πρώτη θέση στις αντίστοιχες αξιολογήσεις, παρέχοντας διάφορες εφαρμογές έξυπνων πόλεων. Με την εγκατάσταση ειδικών αισθητήρων στάθμευσης και την εφαρμογή έξυπνης εφαρμογής στάθμευσης, η πόλη της Βαρκελώνης αύξησε τα έσοδά της κατά περισσότερο από 50 εκατομμύρια το χρόνο, ενώ η ποιότητα της υπηρεσίας πολλαπλασιάζει τα οφέλη τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους τουρίστες. Αντίστοιχα, με την εφαρμογή ενός απομακρυσμένου συστήματος διαχείρισης φωτισμού, η πόλη της Βαρκελώνης εξοικονομεί 58 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ωστόσο, υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη μια σειρά παρόμοιων παραδειγμάτων: Tηλεδιαχείριση Δικτύου Hλεκτροφωτισμού-Δήμος Μενεμένης, Τηλεμετρία Ύδρευσης- Δήμος Θέρμης, Διαχείριση Απορριμματοφόρων- Δήμος Θεσσαλονίκης, Ατυχήματα- ΕΚΑΒ.

To IoT έχει τη δυνατότητα να αυξήσει έως το 2025 την παγκόσμια παραγωγικότητα έως το 25%, η οποία θα μπορούσε να μεταφραστεί σε οικονομική αξία 11 τρισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και 27,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ελλάδα, εάν επιτευχθεί πλήρης ανάπτυξη της τεχνολογίας.