Συνέδριο «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα»

alt-photo

Στις 28-30 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του ΟΚ! Θεσσαλονίκη διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο Καινοτομίας στις Αστικές Μεταφορές από τη Link Technologies Α.Ε. σε συνεργασία με τον Οργανισμό Μεταφορών Θεσσαλονίκης και το Οικοσύστημα Καινοτομίας του Ok! Τhess.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και να θέσουν τις κατάλληλες βάσεις για να τους κάνουν τουλάχιστον βιώσιμες σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον. Ο καθένας αξιολογήθηκε με βάση: (i) τη σκοπιμότητα (ii) τη βιωσιμότητα (iii) και την οικονομική βιωσιμότητα, από τα σημαντικότερα σε έργα Αστικής Κινητικότητας, τον κ. Σίμο Μπενάσα (Chief στο ok Thess), κ. Ιωάννη Δαμιανό (CEO Link Technologies) και ο κ. Ιωάννης Τσιώνας (Διευθύνων Σύμβουλος του OΣΕΘ).

Οι βασικοί άξονες των ιδεών των συμμετεχόντων ήταν οι εξής: Έξυπνος χώρος στάθμευσης, Έξυπνος χώρος στάθμευσης, Έξυπνη κίνηση κυκλοφορίας, Έξυπνη κινητικότητα, Εικονικός χώρος φόρτωσης, Συνεργασία έξυπνα συστήματα, Σύγχρονα εμπόδια, Τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης, Κοινοπραξίες στον τομέα της κοινής κινητικότητας.

Εκτός από το χρηματικό έπαθλο, οι ομάδες που αποφάσισαν να προχωρήσουν περισσότερο στην υλοποίηση της ιδέας τους, προσέφεραν καθοδήγηση από τον ανάδοχο της Link Technologies Α.Ε.